Hjem Spørreskjema Nyheter Kontakt English

Biodiversity and Ecosystem Service Scenarios Network (ScenNet Norway)

I en tid med raske globale endringer og store tap av biologisk mangfold har det vært et økende fokus på biodiversitet og økosystemtjenester. Vitenskapelig informasjon er allerede tatt hensyn til i forvaltningen på nasjonal og global skala, men det trengs mekanismer for å kombinere og evaluere denne informasjonen for praktisk bruk. Derfor er det svært viktig å danne et nettverk hvor utveksling av ideer fra forskere, forvaltere og andre interessenter er mulig.

Målet til ScenNet-prosjektet er å danne et nettverk av forskere og forvaltere som jobber sammen om interaksjoner mellom sosioøkonomiske scenarier og modeller av innvirkninger av globale endringer på biodiversitet og økosystemtjenester. For å gjøre kommunikasjonen enklere skal vi bygge et nasjonal t og et internasjonalt nettverk av eksperter, samt utvikle et nettbasert verktøy som skal hjelpe oss med dette. Nettverket skal også støtte the Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) og Future Earth.

ScenNet inkluderer åtte land, deriblant Norge, på fem kontinenter. I Norge er eksperter på globale endringer i biodiversitet og økosystemtjenester er ansatt ved ulike universiteter og institusjoner rundt omkring, og per i dag finnes det ikke en felles kommunikasjonsplattform. Det gjenstår derfor å identifisere de ulike ekspertene innen terrestriske, marine og ferskvannssystemer.

Den norske seksjonen av ScenNet er ledet av John-Arvid Grytnes og Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Tessa Bargmann (UiB) er prosjektadministrator.

 

Oppdatert: 01.09.2016